Mitochondria in a personalized cancer treatment approach

Soort onderzoek

Laboratorium onderzoek

Startdatum

01/09/2013

Deelnemende onderzoekers

Inleiding

Op 29 maart 2017 promoveerde Marike van Gisbergen aan de Universiteit van Maastricht met haar proefschrift ‘Mitochondria in a personalized cancer treatment approach’, onder begeleiding van Prof. Dr. P. Lambin, Dr. L. Dubois en Dr. A. Voets. Kanker is een van de meest dodelijke ziektes in de 21ste eeuw. Het succes van een behandeling hangt af van hoe efficiënt deze de kwaadaardige cellen kan bestrijden en van hoeveel en hoelang het gezonde weefsel de neveneffecten van deze behandeling kunnen weerstaan.

Omschrijving onderzoek

Een van deze eigenschappen die een negatieve invloed heeft op het succes van de kankerbehandeling is het ontregelde metabolisme van een kankercel. Onder normale fysiologische omstandigheden spelen mitochondriën vaak een belangrijke rol in het regelen van het metabolisme van een gezonde cel en worden daarom vaak omschreven als de energiefabrieken van een cel. Tot op heden hebben verschillende studies een verband aangetoond tussen de veranderingen in de functie van deze mitochondriën, de vorming van tumoren en het succes van een kankerbehandeling. Het doel van dit proefschrift was het onderzoeken van de rol en bijdrage van de mitochondriële functie, reactieve zuurstofverbindingen (ROS) en zuurstof veranderingen in tumoren en hoe deze toe te passen in een persoonlijk behandelingsplan voor een patiënt. Experimenten in het lab werden uitgevoerd om de relatie tussen de mitochondriële functie en het effect van energetische stress en/of veroorzakers van stress (zoals hypoxie en bestraling) te onderzoeken. In de verschillende studies beschreven in deze thesis observeerden we dat het beïnvloeden van de mitochondriële functie en mitochondriële eiwitten kan bijdragen tot een verbetering van het effect van de behandeling. Dit zorgt voor nieuwe inzichten in de betrokkenheid van mitochondriële functie en mitochondriële eiwitten in kankertherapie. Omdat echter tumorweefsels erg divers zijn en zich makkelijk kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden is de selectie van patiënten die baat hebben bij de aangepaste behandelingsmethoden echter van groot belang.