Het voorspellen van radiotoxiciteit gebaseerd op functionele varianten in het mtDNA

Soort onderzoek

Klinisch onderzoek

Startdatum

24/08/2016

Inleiding

Bij tien procent van de kankerpatiënten die bestraling krijgen met genezing als doel, treden ernstige bijwerkingen op. Het gevolg daarvan is dat alle patiënten starten met een stralingsdosis waarvan bekend is dat ze weinig bijwerkingen veroorzaakt in een meerderheid van de patiënten.

Omschrijving onderzoek

Een veilige dosis dus wat betreft bijwerkingen, maar niet noodzakelijk de meest effectieve dosis om de kankercellen onder controle te krijgen. Om iedereen een optimale – dus maximale – bijwerkingsvrij stralingsdosis te kunnen toedienen, moeten patiënten met de grootste kans op bijwerkingen vooraf worden geïdentificeerd. Helaas zijn de huidige beschikbare tests daarvoor onvoldoende betrouwbaar. Ons onderzoek toont aan dat er een verband bestaat tussen min of meer schadelijke genetische varianten van het mitochondriële DNA en de stralingsgevoeligheid van de patiënten. Om het cumulatieve effect van al deze varianten te bepalen, worden op basis van data van grootschalige kankercohorten specifieke rekenmodellen ontwikkeld die een steeds betere voorspellende waarde hebben. Het doel is om op basis van de rekenmodellen en de mtDNA varianten de individuele, ideale stralingsdosis te berekenen. Dit wordt momenteel vanuit het bedrijf DNAmito verder doorontwikkeld.