NeMo voor 5 jaar erkend als expertise centrum

Het NeMo-centrum van het Erasmus MC, onderdeel van het Mi2Cure samenwerkingsverband, is onlangs door de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair medische centra) erkend als expertise centrum. Het NeMo-centrum voldoet daarmee aan de gestelde eisen voor expertise centra, en heeft deze erkenning voor de komende vijf jaar gekregen.

De erkenning is voor alle betrokken medewerkers in zowel Rotterdam als Maastricht een mooi resultaat van jarenlang hard werken. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om deze erkenning te kunnen verkrijgen. Zowel op het gebied van zorg als op het gebied van onderzoek. Het laat zien dat Mi2Cure groeit, en wereldwijd bij de top van mitochondriële zorg en onderzoek hoort. De erkenning geeft zowel de clinici als de onderzoekers positieve energie om door te blijven groeien.