Gerelateerd onderzoeksteam: MCRN

De "Mitochondrial Clinical & Research Network" is een samenwerking van experts uit verschillende landen met als speerpunt mitochondriële ziekten.

Mi2Cure and MCRN hebben goed contact over lopende onderzoeken. De doelstellingen van MCRN:

  • MCRN faciliteert samenwerking tussen experts en onderzoekers op het gebied van mitochondriële ziekten.
  • MCRN ondersteunt en stimuleert klinisch onderzoek naar mitochondriële ziekten.
  • MCRN ondersteunt patiënt en familie.

Website: http://mcrnet.org/index.html